Skolledning

Darko Krsek

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Annika Elenström

tf Enhetsrektor
Programrektor Ek, Sa
Chef för vaktmästeriet
Arbetsrum A215

Freddie Sahlin

Programrektor NA och TE
Skolledning

Kerstin Ekholm

Biträdande programrektor Ek, Sa
Programlagsledare Sa
Lärare i psykologi
Arbetsrum: A216, C228
Signatur: KEM

Torhald Prevéus

Verksamhetsplanerare
Arbetsrum A219

Uppdaterad: