Skolledning

Annika Elenström

tf Enhetsrektor
Programrektor Ek, Sa
Chef för vaktmästeriet
Arbetsrum A215

Freddie Sahlin

Programrektor NA och TE
Skolledning

Kerstin Ekholm

Biträdande programrektor IMS, Ek, Sa
Programlagsledare Sa
Lärare i psykologi
Arbetsrum: A216, C228
Signatur: KEM

Torhald Prevéus

Verksamhetsplanerare
Arbetsrum A219

Åsa Thulin Carlbaum

Biträdande skolledare
ansvar för elever på Natur och Teknikprogrammet

Arbetsrum: A215
Signatur: ÅTC

Kristina Bergman

Samordnare Fastighetsfrågor
Arbetsrum A214

Uppdaterad: