Skolledning

Runar Krantz

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Annika Elenström

Programrektor Ek och Sprint
Arbetsrum A215

Camilla Svanqvist

Programrektor NA och TE
Skolledning
Arbetsrum: A219

Christer Andersson

Programrektor SA 
Skolledning
Arbetsrum: A217

Åsa Thulin Carlbaum

Biträdande skolledare
ansvar för elever på Natur och Teknikprogrammet

Arbetsrum: A215
Signatur: ÅTC

Kristina Bergman

Intendent/chef vaktmästeri
Arbetsrum C221

Uppdaterad: