Skolledning

Runar Krantz

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Camilla Svanqvist

Programrektor NA och TE
Skolledning
Arbetsrum: A219

Christer Andersson

Programrektor SA åk 2 och 3
Administrativ chef
Skolledning
Arbetsrum: A217

Kristina Bergman

Intendent/chef vaktmästeri
Arbetsrum C221

Lena Nilsson Borgudd

Programrektor SPRINT
Skolledning
Arbetsrum: A219

Måns Wikstad

Programrektor EK och SA åk 1
Skolledning
Arbetsrum: A215

Uppdaterad: