Skolledning

Runar Krantz

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Christer Andersson

Programrektor SA och VF
Skolledning
Arbetsrum: A217

Åsa Thulin Carlbaum

Programrektor NA och TE
Skolledning
Arbetsrum: A215

Camilla Svanqvist

Programrektor EK, SPRINT
Skolledning
Arbetsrum: A219

Kristina Bergman

Intendent
Arbetsrum C221

Uppdaterad: