Skolledning

Runar Krantz

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Christer Andersson

Programrektor HV, SA och VF
Skolledning
Arbetsrum: A217

Åsa Thulin Carlbaum

Programrektor NA, TE och EK
Skolledning
Arbetsrum: A215

13 augusti 2015