Skolledning

Darko Krsek

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Annika Elenström

Programrektor Ek, Na, Sa
Arbetsrum A215

Freddie Sahlin

Programrektor TE
Skolledning

Torhald Prevéus

Verksamhetsplanerare
Arbetsrum A219

Uppdaterad: