Skolledning

Runar Krantz

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Annika Elenström

Programrektor Ek, Sa och IMS
Arbetsrum A215

Freddie Sahlin

Programrektor NA och TE
Skolledning

Kerstin Ekholm

Biträdande programrektor IMS, Ek, Sa
Programlagsledare Sa
Lärare i psykologi
Arbetsrum: A216, C228
Signatur: KEM

Torhald Prevéus

Verksamhetsplanerare
Arbetsrum A219

Åsa Thulin Carlbaum

Biträdande skolledare
ansvar för elever på Natur och Teknikprogrammet

Arbetsrum: A215
Signatur: ÅTC

Kristina Bergman

Intendent/chef vaktmästeri
Arbetsrum A214

Uppdaterad: