Skolledning

Runar Krantz

Enhetsrektor
Skolledning
Arbetsrum: A213

Christer Andersson

Programrektor HV, SA och VF
Skolledning
Arbetsrum: A217

Åsa Thulin Carlbaum

Programrektor NA och TE
Skolledning
Arbetsrum: A215

Camilla Svanqvist

Programrektor SPRINT
Skolledning
Arbetsrum: A219

Kristina Bergman

Intendent
Tillförordnad Programrektor för EK

Arbetsrum C221

Uppdaterad: