Lektorer och förstelärare

Lektorer:

Malin Hjertson

Lektor i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Förstelärare:

Anna Toutin

Förstelärare
Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C312
Signatur: ATN

Jan-Eric Renström

Förstelärare
Lärare i matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Jonas Egehult

Förstelärare
Lärare i teknik
Arbetsrum: D507
Signatur: JEG

Mikael Dahlén

Förstelärare
Lärare i biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Måns Wikstad

Förstelärare
Samordnare för partnerskoleprojektet Uppsala universitet
Skolledare för Uppsala kommuns gymnasiala lovskolor
Arbetsrum: 
Signatur: MWI

Sara Gröndahl

Förstelärare
Lärare i svenska/språk

Arbetsrum: C432
Signatur: SGÖ

Tomas Berglund

Förstelärare
Lärare i fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Uppdaterad: