Lektorer och förstelärare

Lektorer:

Malin Hjertson

Lektor (PDF, 99 KB) i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Sven Ljungfelt

Lektor (PDF, 104 KB) i fysik
Lärare i matematik
Arbetsrum: C327
Signatur: SLJ

Förstelärare:

Anna Toutin

Förstelärare (PDF, 95 KB)

Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C312
Signatur: ATN

Jan-Eric Renström

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare i matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Karin Öbrink Wolter

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare på Uppsala estetiska gymnasium

Mikael Dahlén

Förstelärare (PDF, 102 KB)
Lärare i biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Måns Wikstad

Programrektor EK och SA åk 1
Skolledning
Arbetsrum: A215

Tomas Berglund

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare i fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Uppdaterad: