Lektorer och förstelärare

Lektorer:

Malin Hjertson

Lektor i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Förstelärare:

Anna Toutin

Förstelärare (PDF, 95 KB)

Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C312
Signatur: ATN

Jan-Eric Renström

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare i matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Mikael Dahlén

Förstelärare (PDF, 112 KB)
Lärare i biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Tomas Berglund

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare i fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Uppdaterad: