Lektorer och förstelärare

Lektorer:

Malin Hjertson

Lektor (PDF, 99 KB) i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Sven Ljungfelt

Lektor (PDF, 104 KB) i fysik
Lärare i matematik
Arbetsrum: C327
Signatur: SLJ

Urban Folkebrant

Lektor (PDF, 107 KB) religionskunskap
Arbetsrum: C228
Signatur: UFO

Förstelärare:

Anna Toutin

Förstelärare (PDF, 95 KB)

Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C313
Signatur: ATN

Jan-Eric Renström

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Karin Öbrink Wolter

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare på Uppsala estetiska gymnasium

Mikael Dahlén

Förstelärare (PDF, 102 KB)
Lärare biologi/naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Måns Wikstad

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

Arbetsrum: C228
Signatur: MWI

Tomas Berglund

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

9 november 2017