Lärare

Sorterat efter förnamn.

Aishah Tallmark

Lärare i svenska som andra språk
Arbetsrum: C419
Signatur: ATA

Anders Underdal Holm

Lärare i Fysik / Matematik / Teknik
Arbetsrum: B215
Signatur: AUH

Anna Toutin

Förstelärare (PDF, 95 KB)

Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C313
Signatur: ATN

Annelie Engholm

Lärare matematik och franska
Arbetsrum: C432
Signatur: AEN

Anton Steensland

Lärare i svenska, SPRINT
Arbetsrum: A308
Signatur: AST

Bengt Söderström

Lärare VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B216
Signatur: BSÖ

Cecilia Wernhoff Zaluha

Sprint; lärare i svenska som andraspråk, engelska, franska och psykologi

Christine Azar

Lärare i svenska/språk

Clas Danielsson

Lärare i Samhällskunskap och Historia
Arbetsrum: C228
Signatur: CDA

Colleen Falk

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: CTR

Egmont Mika

Lärare i svenska /språk

Erik Nylén

Lärare i samhällskunskap och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: ENY

Gunnel Jansson

Lärare franska/idrott- och hälsa
Arbetsrum: Idrotten
Signatur: GJA

Göran Brolund

Lärare i svenska / SO-ämnen

Henrik Hallbert

Lärare samhällskunskap, geografi, IT-ämnen
Arbetsrum: C230
Signatur: HHA

Henrik Karlsson

Lärare engelska/svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: HEK

Håkan Olsson

Lärare datakunskap, fysik, matematik, multimedia
Arbetsrum: B215
Signatur: HOL

Ing-Marie Johansson

Lärare svenska/SO-ämnen
Arbetsrum: C427
Signatur: IMJ

Ingrid Lundborg

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Arbetsrum: C312
Signatur: ILU

Ingalill Lund

Lärare bild

Jamshid Sanei

Lärare i Data, Matematik, Teknik & Robotprogrammering
Arbetsrum: C228
Signatur: JSA

Jan Lundberg

Lärare i tekniska ämnen
Arbetsrum: B219
Signatur: JLU

Jan-Eric Renström

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Jeanette Rönnholm

Lärare Foto
Uppsala estetiska gymnasium

Johan Borg

Lärare i engelska
Arbetsrum: C230
Signatur: JBG

Johanna Bergehed

Lärare engelska/svenska
Arbetsrum: C427
Signatur: JOB

Jonas Egehult

Rum: B219
Signatur: JEG

Jordan Fsahaye Eriksson

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: JFE

Kajsa Hultström

Undervisar: Matematik och fysik
Arbetsrum: C314
Signatur: KBH

Katarina Wiklund

Lärare ekonomi
Arbetsrum: A308
Signatur: KWI

Kerstin Ekholm

Lärare i engelska, psykologi och filosofi
Arbetsrum: C228
Signatur: KEM

Kickan Porse Nordfors

Lärare i samhällskunskap och historia
Arbetsrum: C230
Signatur: KPN

Kimmo Martin

Yrkeslärare Svets och VVS
Arbetsrum: B219
Signatur: KMA

Kjell Magnusson

Lärare i kemi

Klas Lundberg

Yrkeslärare i svets och VVS
Arbetsrum: B215
Signatur: KLU

Kristina Rudbjer

Lärare religion/svenska
Arbetsrum: 
Signatur: KRU

Lars Löfgren

Lärare i verkstads- och indutekn ämnen

Lena Schmitterlöw

Lärare teknik och matematik
Arbetsrum: B217
Signatur: LSC

Lisa Rydenfors

Lärare i matematik / NO-ämnen

Liselotte Strömberg (tjänstledig)

Lärare i matematik/fysik/teknik
Arbetsrum: C314
Signatur: LSG

Lotta Gidhagen

Lärare matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: LGN

Malin Hjertson

Lektor (PDF, 99 KB) i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Mari Bacchus

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C315
Signatur: MBA

Maria Brundin

Yrkeslärare
Arbetsrum: B216

Maria Gräns

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C312
Signatur: MGR

Maria Söderbäck

Lärare i kemi, biologi och naturkunskap
Arbetsrum: C419
Signatur: MSÖ

Marit Nyström

Lärare svenska/språk gymnasiet

Marita Krisin

Lärare matematik/NO-ämnen
Arbetsrum: C314
Signatur: MKR

Mary Hagström

Lärare SPRINT
Arbetsrum C312
Signatur MHM

Mikael Andersson

Lärare i teknik
Arbetsrum: B215
Signatur: MIA

Mikael Dahlén

Förstelärare (PDF, 102 KB)
Lärare biologi/naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Mona-Lisa Henriksson (tjänstledig)

Lärare ekonomiska ämnen
Arbetsrum: A307
Signatur: MHE

Märit Eijde

Lärare svenska/medieämnen
Arbetsrum: C427
Signatur: MEE

Måns Wikstad

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

Arbetsrum: C228
Signatur: MWI

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik
Arbetsrum: A219
Signatur: PEA

Per Djerf

Lärare på Uppsala estetiska gymnasium

Peter Jonsson (tjänstledig)

Lärare i Matematik och Idrott & Hälsa
Arbetsrum: C428
Signatur: 

Sara Gröndahl

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C427
Signatur: SGÖ

Sara Richardson

Lärare i fysik och matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: SAR

Sara Strindlund

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: A308
Signatur: SST

Sven Ljungfelt

Lektor (PDF, 104 KB) i fysik
Lärare i matematik
Arbetsrum: C327
Signatur: SLJ

Tomas Berglund

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Tomas Foucard

Lärare matematik/kemi
Arbetsrum C419
Signatur: TFO

Torbjörn Rosén

Lärare Matematik Sprint VF17
Arbetsrum: A305
Signatur: TOR

Valentina Ciampi

Lärare i svenska / språk

Veronica Dunér

Lärare matematik
Arbetsrum: C314
Signatur: VDR

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lärare