Lärare

Sorterat efter förnamn.

Anders Underdal Holm

Lärare i fysik, matematik och teknik
Arbetsrum: D507
Signatur: AUH

Anna Toutin

Förstelärare (PDF, 95 KB)

Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C312
Signatur: ATN

Annelie Hulkko

Lärare i teknik, fysik och matematik
Arbetsrum: A303
Signatur: HUA

Anton Steensland

Lärare i svenska
Arbetsrum: A327
Signatur: AST

Benjamin Brink Lilja

Lärare i idrott
Arbetsrum: vid idrotteshallen
Signatur: BBR

Bassam El Harbiti,

Lärare i arabiska
Signatur: BEH

Carina Blombäck

Lärare i moderna språk
Arbetsrum: C427
Signatur: CBK

Colleen Falk

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: CTR

Frida Sjögren

Lärare i teknik
Arbetsrum: D507
Signatur: FSN

Gunnar Almkvist

Lärare i kemi och naturkunskap
Arbetsrum: C419
Signatur: GUA

Göran Brolund

Lärare i svenska / SO-ämnen
Arbetsrum: C230
Signatur: GBR

Henrik Hallbert

Lärare i samhällskunskap, geografi, IT-ämnen
Arbetsrum: C230
Signatur: HHA

Henrik Karlsson

Lärare i engelska och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: HEK

Håkan Olsson

Lärare i datakunskap, fysik, matematik och multimedia
Arbetsrum: D507
Signatur: HOL

Ingrid Lundborg

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Arbetsrum: C312
Signatur: ILU

Jan-Eric Renström

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare i matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Johan Borg

Lärare i engelska
Arbetsrum: C230
Signatur: JBG

Johan Sedin

Lärare i biologi
Arbetsrum: C419
Signatur: JSE

Jonas Egehult

Lärare i teknik
Arbetsrum: D507
Signatur: JEG

Jonas Rönnbäck

Lärare i juridik och samhällskunskap
Arbetsrum: C230
Signatur: RKJ

Julia Hagert

Lärare i engelska
Arbetsrum: C427
Signatur: JHT

Katarina Wiklund

Lärare i ekonomi
Arbetsrum: A308
Signatur: KWI

Kristina Rudbjer

Lärare i religion och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: KRU

Lena Schmitterlöw

Lärare i teknik och matematik
Arbetsrum: D507
Signatur: LSC

Lotta Gidhagen

Lärare i matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: LGN

Malin Hjertson

Lektor i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Marco Domarchi

Lärare i spanska

Maria Gräns

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C312
Signatur: MGR

Marita Krisin

Lärare i matematik/NO-ämnen
Arbetsrum: C314
Signatur: MKR

Mikael Andersson

Lärare i teknik
Arbetsrum: D507
Signatur: MIA

Mikael Dahlén

Förstelärare (PDF, 112 KB)
Lärare i biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Mohamad Hani Zeino

Lärare i arabiska, studiehandledare
Arbetsrum: D506
Signatur: HZO

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Olov Wingård

Lärare i historia och samhällskunskap
Arbetsrum: C229
Signatur: OWG

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik
Arbetsrum: A313
Signatur: PEA

Pernilla Söderqvist

Lärare i idrott och hälsa
Arbetsrum: idrotten
Signatur: PST

Robert Forsling

Lärare i teknik
Arbetsrum: D506
Signatur: RFG

Sara Gröndahl

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: SGÖ

Sara Richardson

Lärare i fysik och matematik
Arbetsrum: C314
Signatur: SAR

Sara Strindlund

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: A308
Signatur: SST

Sofie Jansson

Lärare i samhällskunskap och historia
Arbetsrum: C229
Signatur: SJN

Tomas Berglund

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare i fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Tomas Foucard

Lärare i matematik/kemi
Arbetsrum C419
Signatur: TFO

Tora Nyström

Lärare i idrott
Arbetsrum: vid idrotteshallen
Signatur: TNM

Ulrika Jönzén

Lärare i samhällskunskap och geografi på SPRINT
Arbetsrum: A308
Signatur: UJÖ

Viktor Olsson

Lärare i musik
Finns i musiksalen C336 (tis 8-10, fre 14-16.30) 
Signatur: VIO

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lärare