Lärare

Sorterat efter förnamn.

Anders Underdal Holm

Lärare i fysik, matematik och teknik
Arbetsrum: A303
Signatur: AUH

Anna Orebrand

Lärare i psykologi
Arbetsrum: C432
Signatur: AEO

Anna Toutin

Förstelärare
Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C312
Signatur: ATN

Anton Steensland

Lärare i svenska, studiecoach
Arbetsrum: C327
Signatur: AST

Carina Blombäck

Lärare i moderna språk
Arbetsrum: C427
Signatur: CBK

Colleen Falk

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: CTR

Frida Sjögren

Lärare i teknik
Arbetsrum: A303
Signatur: FSN

Gunnar Almkvist

Lärare i kemi och naturkunskap
Arbetsrum: C419
Signatur: GUA

Henrik Hallbert

Lärare i IT-ämnen
Arbetsrum: A305
Signatur: HHA

Henrik Karlsson

Lärare i engelska och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: HEK

Ingrid Lundborg

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Arbetsrum: C312
Signatur: ILU

Jan-Eric Renström

Förstelärare
Lärare i matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Johan Borg

Lärare i religion, filosofi, ledarskap och organisation
Arbetsrum: C427
Signatur: JBG

Johan Sedin

Lärare i biologi
Arbetsrum: C419
Signatur: JSE

Jonas Egehult

Förstelärare
Lärare i teknik
Arbetsrum: D507
Signatur: JEG

Jonas Rönnbäck

Lärare i juridik och samhällskunskap
Arbetsrum: C427
Signatur: RKJ

Kerstin Ekholm

Lärare i psykologi
Arbetsrum: A218
Signatur: KEM

Kristina Rudbjer

Lärare i religion och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: KRU

Lotta Gidhagen

Lärare i matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: LGN

Malin Hjertson

Lektor i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Maria Gräns

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C312
Signatur: MGR

Marita Krisin

Lärare i matematik/NO-ämnen
Arbetsrum: C314
Signatur: MKR

Mikael Andersson

Lärare i teknik
Arbetsrum: A305
Signatur: MIA

Mikael Dahlén

Förstelärare
Lärare i biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Mohamad Hani Zeino

Lärare i arabiska, studiehandledare
Arbetsrum: D506
Signatur: HZO

Måns Wikstad

Förstelärare
Samordnare för partnerskoleprojektet Uppsala universitet
Skolledare för Uppsala kommuns gymnasiala lovskolor
Arbetsrum: 
Signatur: MWI

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik
Arbetsrum: A313
Signatur: PEA

Robert Forsling

Lärare i teknik
Arbetsrum: D506
Signatur: RFG

Sara Gröndahl

Förstelärare
Lärare i svenska/språk

Arbetsrum: C432
Signatur: SGÖ

Sara Richardson

Lärare i fysik och matematik
Arbetsrum: C314
Signatur: SAR

Sara Strindlund

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: A308
Signatur: SST

Tomas Berglund

Förstelärare
Lärare i fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Tora Nyström

Lärare i idrott och hälsa, och religionskunskap
Arbetsrum: Idrottessalen, vån 2
Signatur: TNM

Ulrika Jönzén

Lärare i samhällskunskap
Arbetsrum: C427
Signatur: UJÖ

Åsa Thulin Carlbaum

Arbetsrum: C427
Signatur: ÅTC

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lärare