Lärare

Sorterat efter förnamn.

Alice Morelius

Lärare i svenska och engelska
Arbetsrum: C427
Signatur: AUS

Anders Underdal Holm

Lärare i fysik, matematik och teknik
Arbetsrum: B215
Signatur: AUH

Anna Toutin

Förstelärare (PDF, 95 KB)

Lärare i svenska, engelska och historia
Arbetsrum: C312
Signatur: ATN

Anton Steensland

Lärare i svenska, SPRINT
Arbetsrum: A311
Signatur: AST

Benjamin Björnsköld

Lärare i idrott
Arbetsrum: vid idrotteshallen
Signatur: BBR

Cecilia Wernhoff Zaluha

Sprint; lärare i svenska som andraspråk, engelska, franska och psykologi
Arbetsrum: A305

Clas Danielsson

Lärare i samhällskunskap och historia
Arbetsrum: C228
Signatur: CDA

Colleen Falk

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: CTR

Frida Torrång

Lärare i matematik och fysik
Arbetsrum: C314
Signatur: FTG

Gunilla Nordenborg Wallin

Lärare i Svenska som andraspråk och hem- och konsumentkunskap på Sprint
Arbetsrum: A305
Signatur: GNW

Göran Brolund

Lärare i svenska / SO-ämnen
Arbetsrum: C230
Signatur: GBR

Henrik Hallbert

Lärare i samhällskunskap, geografi, IT-ämnen
Arbetsrum: C230
Signatur: HHA

Henrik Karlsson

Lärare i engelska och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: HEK

Håkan Olsson

Lärare i datakunskap, fysik, matematik och multimedia
Arbetsrum: B215
Signatur: HOL

Ing-Marie Johansson

Lärare i svenska och SO-ämnen
Arbetsrum: C427
Signatur: IMJ

Ingrid Lundborg

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Arbetsrum: C312
Signatur: ILU

Irma Guardado Guatemala

Lärare i spanska
Arbetsrum: C432
Signatur: IGU

Jamshid Sanei

Lärare i data, Matematik, Teknik & Robotprogrammering
Arbetsrum: A309
(ibland även B215, tel 018-727 97 30)
Signatur: JSA

Jan-Eric Renström

Förstelärare (PDF, 95 KB)
Lärare i matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Johan Borg

Lärare i engelska
Arbetsrum: C230
Signatur: JBG

Johan Svensson

Lärare i samhällskunskap
Arbetsrum: C229
Signatur: JNS

Johanna Bergehed

Lärare i engelska och svenska
Arbetsrum: C427
Signatur: JOB

Jonas Egehult

Lärare i teknik
Arbetsrum: B215
Signatur: JEG

Jordan Fsahaye Eriksson

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: JFE

Julia Hagert

Lärare i engelska
Arbetsrum: C427
Signatur: JHT

Kajsa Hultström

Lärare i matematik och fysik
Arbetsrum: C314
Signatur: KBH

Katarina Wiklund

Lärare i ekonomi
Arbetsrum: A308
Signatur: KWI

Kerstin Ekholm

Lärare i engelska, psykologi och filosofi
Arbetsrum: C228
Signatur: KEM

Kickan Porse Nordfors

Lärare i samhällskunskap och historia
Arbetsrum: C230
Signatur: KPN

Kristina Rudbjer

Lärare i religion och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: KRU

Lena Schmitterlöw

Lärare i teknik och matematik
Arbetsrum: B217
Signatur: LSC

Linda Magnusson

Lärare i psykologi
Arbetsrum: C230
Signatur: LMN

Liselotte Strömberg (tjänstledig)

Lärare i matematik/fysik/teknik
Arbetsrum: C314
Signatur: LSG

Lotta Gidhagen

Lärare i matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: LGN

Lovisa Prybil

Lärare i franska och engelska
Arbetsrum: C432
Signatur: LPL

Malin Hjertson

Lektor (PDF, 99 KB) i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Maria Gräns

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C312
Signatur: MGR

Maria Jägare

Lärare i naturkunskap och matematik
Signatur: MAJ

Maria Lindberg

Lärare i historia
Arbetsrum: C230
Signatur: MLI

Maria Ringvall

Lärare i naturkunskap
Arbetsrum: C419
Signatur: MAR

Maria Söderbäck

Lärare i kemi, biologi och naturkunskap
Arbetsrum: C419
Signatur: MSÖ

Marie Forsberg

Lärare i engelska
Signatur: MFG

Marita Krisin

Lärare i matematik/NO-ämnen
Arbetsrum: C314
Signatur: MKR

Mikael Andersson

Lärare i teknik
Arbetsrum: B215
Signatur: MIA

Mikael Dahlén

Förstelärare (PDF, 102 KB)
Lärare i biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Moa Johansson

Lärare i svenska
Signatur: MJO

Mona-Lisa Henriksson (tjänstledig)

Lärare i ekonomiska ämnen
Arbetsrum: A307
Signatur: MHE

Nanna Ekstrand

Lärare i kemi
Arbetsrum: C419
Signatur: NEK

Olov Wingård

Lärare i historia och samhällskunskap
Arbetsrum: C229
Signatur: OWG

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik
Arbetsrum: A315
Signatur: PEA

Per Djerf

Lärare på Uppsala estetiska gymnasium

Peter Jonsson

Lärare i matematik och idrott & hälsa
Arbetsrum: C428
(även idrottens arbetsrum, tel 018-727 97 40)
Signatur: PJN

Robert Forsling

Lärare i teknik
Arbetsrum: B217
Signatur: RFG

Sara Gröndahl

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: SGÖ

Sara Richardson

Lärare i fysik och matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: SAR

Sara Strindlund

Lärare i svenska/språk
Arbetsrum: A308
Signatur: SST

Sofie Jansson

Lärare i samhällskunskap och historia
Arbetsrum: C229
Signatur: SJN

Stefan Sundqvist

Lärare i svenska, sva och spanska
Arbetsrum: C427
Signatur: SSU

Sven Ljungfelt

Lektor (PDF, 104 KB) i fysik
Lärare i matematik
Arbetsrum: C327
Signatur: SLJ

Tomas Berglund

Förstelärare (PDF, 97 KB)
Lärare i fysik och matematik

Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Tomas Foucard

Lärare i matematik/kemi
Arbetsrum C419
Signatur: TFO

Tora Nyström

Lärare i idrott
Arbetsrum: vid idrotteshallen
Signatur: TNM

Torbjörn Rosén

Lärare i matematik, Sprint
Arbetsrum: A305
Signatur: TOR

Ulrika Jönzén

Lärare i samhällskunskap och geografi på SPRINT
Arbetsrum: A308
Signatur: UJÖ

Vera-Linn Karlsson

Lärare i samhällskunskap och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: VLK

Åsa Thulin Carlbaum

Biträdande skolledare
elevansvar NT

förstelärare
Arbetsrum: A215
Signatur: ÅTC

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lärare