Elevhälsa

Ann-Charlotte Borgefeldt

Skolsköterska

Program Ek, Sa och Sprint
(ledig fredagar - jämna veckor)

Arlinda Ahmeti

Socionom/skolkurator

Program: EK, SA och SPRINT
Arbetsrum: 

Ghazale Barjasteh

Skolkurator

Program: NA och TE

Arbetsrum C127

Ivonne Brunåker-Stevens

Skolpsykolog

Kristina Danielsson

Skolsköterska

Program: NA / TE
Arbetsrum: C115

Maria Helmerskog

Speciallärare

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik
Arbetsrum: A313
Signatur: PEA

Åsa Pettersson Danielsson

Specialpedagog

Arbetsrum: A315

Uppdaterad: