Elevhälsa

Ann-Charlotte Borgefeldt

Skolsköterska

Från och med 8 november

Ghazale Barjasteh

Skolkurator

Program: Samtliga

Arbetsrum C127

Ivonne Brunåker-Stevens

Skolpsykolog

Maria Helmerskog

Speciallärare

Lärare i Sv och Sva

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik
Arbetsrum: A313
Signatur: PEA

Åsa Pettersson Danielsson

Specialpedagog

Arbetsrum: A315

Uppdaterad: