Administration

Kansliet

Telefontider:
08.00-11.30, 12.30-16.00

Öppet besökstider:
08.00-08.40 
10.00-10.20
12.30-13.00
15.00-15.30

Lena Johansson

Skoladministratör personal
Arbetsrum: C219

Malin Flodin

Skoladministratör elever
Arbetsrum: C218

Susanne Lundgren

Skoladministratör ekonomi
Arbetsrum: C222

14 september 2017