Jälla gymnasiesärskola

Välkommen till Jälla gymnasiesärskola!

Det här är en tillfällig webbplats för Jällagymnasiets särskola. Vår nya hemsida kommer att gälla från 12 december 2017.

Länken på Uppsala yrkesgymnasium Jälla kommer fortsatt att kunna gå att använda för att hitta information om vår utbildning.

För mer information om den tillfälliga hemsidan kontakta:
Ola Rick, rektor, 018-727 97 95

23 november 2017