SYV Gymnasiesärskolan

Vad kan vi göra för dig som går på gymnasiesärskolan?
I samtal med din Studie- och Yrkesvägledare får du stöd och råd i sådant som gäller studier och praktik. SYV hjälper också till med att ta de kontakter som behövs för tiden efter att du har avslutat dina studier på Gymnasiesärskolan. Det kan vara till exempel besök på Arbetsförmedlingen. 

Välkomna!

Anna Brandberg

SYV
Fyris-E

 

Anita Kroon

SYV
Fyris E och F
10 augusti 2015