Kinautbyte 2016/2017

Varje år sedan 2005 har ett utbyte med en vänskola (Tianjin No.1 School) i Tianjin, ca 13 mil öster om Beijing i Kina. Vi brukar åka med 18 elever och två lärare. Utvärderingar av våra utbyten visar att utbytet är mycket uppskattat bland såväl elever som föräldrar. 

Fyris i Kina 2014

Kina besöker Fyrisskolan

15 maj 2015