Skolsköterska

plåsterSkolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor t. ex. sex och samlevnad, stress osv. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsoundersökning. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Du kan få hjälp med enklare sjukvårdsuppgifter på vår öppna mottagning mellan 11.00-12.00.

Maria Löf

Skolsköterska

Estetiska program/NA/TE
Arbetsrum: C115

26 augusti 2017