Skolsköterska

plåsterSkolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor t. ex. sex och samlevnad, stress osv. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsoundersökning. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Du kan få hjälp med enklare sjukvårdsuppgifter på vår öppna mottagning mellan 11.00-12.00.

Siv Lager Karlsson

Skolsköterska för Sprint (IM), Na- och HV-programmet

Anna Söderholm Weidung

Skolsköterska för SA-, VF- och Te-programmet

Margareta Lundqvist

Skolsköterska
Gymnasiesärskolan

Skolsköterska för särskolan

10 oktober 2016