Skolkurator

underlater på en grenVad gör en skolkurator?
Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Vi ansvarar för att ge elever och deras föräldrar råd/stöd och service i sociala frågor. Vi samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs. T ex kan vi förmedla kontakt med psykolog, ungdomsmottagning eller socialtjänst.

Vad kan en skolkurator hjälpa till med?
Som elev kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Vi kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor t ex.

  • Skolsituationen
  • Utanförskap/mobbning
  • Familjesituationen
  • Vänskapsrelationer
  • Stress, oro och nedstämdhet
  • Kärleksbekymmer och mycket annat

Tystnadsplikt
Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det.

Anmälningsplikt
Enligt Socialtjänstlagen kap. 14:1 är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa. I dessa allvarliga fall upphävs kuratorns tystnadsplikt.

Kontakta skolkuratorn
Du når oss enklast genom e-post och telefon men det går också bra att komma ned till oss och boka en tid för besök.

Välkommen!

Elin Forsling

Socionom/Kurator

Program: Estetiska program/VF/SPRINT
Arbetsrum: C125

Klara Nilsson

Socionom/Kurator

Program: SA/NA/TE/EK
Arbetsrum: C127

26 augusti 2017