SYV

Vad kan vi göra för dig under din gymnasietid?

böcker och papper

Till studie- och yrkesvägledare vänder du dig om du vill få information och vägledning om:

  • att nå dina studie- och yrkesrelaterade mål
  • val du kan göra under din studietid
  • utbildningsvägar efter gymnasiet
  • behörigheter, betyg, jämförelsetal och meritkurser
  • yrken och arbetsmarknad
  • funderingar kring programbyte/avbrott

Välkommen till oss med dina frågor och funderingar! 

Birgitta Persson

Studie- och yrkesvägledare för NA åk 2, TE åk 2-3, VF, HV och SPRINT
Elevhälsan
Arbetsrum: C126

Märta Andersson

Studie- och yrkesvägledare för NT åk 1, NA åk 3, EK, SA och SPRINT
Elevhälsan
Arbetsrum: C124

12 januari 2016