Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du bli Jurist? Diplomat? Journalist? Psykolog? Eller vill du ha stora valmöjligheter inför framtida studier? Är du intresserad av att arbeta med samhället och människor? Då är samhällsvetenskapsprogrammet ett utmärkt val för dig! Examen från samhällsvetenskaps- programmet ger möjligheter till högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 

cinquantenaire-monument

På Fyrisskolan finns inriktningen beteendevetenskap med två fördjupningar: juridik och kriminalteknik samt och global fördjupning. 

Inriktning Beteendevetenskap med Global fördjupning 

Är du engagerad? Är du intresserad av människor och mänskliga relationer? Vill du veta mer om olika kulturer, dess likheter och olikheter? Då är beteendeventenskap med global fördjupning något för dig! Varför ser världen ut som den gör? Är människor onda? Är rent vatten en mänsklig rättighet? Varför finns det svält när det finns tillräckligt med mat på jorden? Detta och mycket mer får du fördjupa dig i om du väljer samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap (global fördjupning). 

Målen för undervisningen på samhällsvetenskapligt program med inriktning Beteendevetenskap (Global fördjupning) är att ge eleverna fördjupad kunskap om: 

  •   globala frågor som samarbeten, konflikter, orättvisor, internationella relationer, miljö m.m.

  •   människor och deras kulturer både i Sverige och andra länder

  •   etiska och moraliska frågor med internationellt fokus

  •   att tala och skriva engelska 

Dina kunskaper får du sedan använda i praktiska övningar, rollspel och i diskussioner om aktuella världshändelser. Målet är att vi tillsammans gör en fältstudie utomlands i årskurs 2 eller 3. Efter att ha läst samhällsvetenskapligt program, inriktning Beteendevetenskap (Global fördjupning) kommer du att vara väl förberedd för högre samhällsvetenskapliga studier, internationella studier på universitetsnivå samt utbildningsprogram inom sociologi och psykologi. 

Inriktning Beteendesvetenskap med fördjupning Juridik och Kriminalteknik 

Är du intresserad av lag och rätt? Varför begår människor brott? Kan man lita på ett vittnesmål? Har Sverige för låga straff? Det här är utbildningen för dig som är intresserad av juridik och samhällsfrågor. Det innebär varierad undervisning med föreläsningar, rättegångsbesök, vittnesexperiment, projekt och rollspel där du ofta arbetar med rättsfall och olika former av problemlösning. 

Målen för undervisningen på samhällsvetenskapligt program med inriktning Beteendevetenskap (fördjupning Juridik och Kriminalteknik) är att ge eleverna fördjupad kunskap om:

  •   brott och straff

  •   modern kriminalteknik där du bl.a. får prova på att göra DNA-analyser

  •   vardagslivets juridik t.ex vad som gäller för familjen, bostaden och i arbetslivet

  •   kriminologi och rättspsykologi där man diskuterar olika teorier kring kriminalitet, vittnespsykologi och gärningsmannaprofiler

  • mänskliga rättigheter och internationell lagstiftning

Med den här utbildningen blir du väl förberedd för framtida universitetsstudier genom ett väl utvecklat samarbete mellan olika lärare, ämnen, bibliotek och mellan Fyrisskolan och amerikanska skolor och universitet. 

Fullständig specifikation av Samhällsvetenskapsprogrammet (pdf) (PDF, 702 KB)


Ansvarig programrektor

Christer Andersson

Programrektor HV, SA och VF
Skolledning
Arbetsrum: A217

30 november 2016