Sommarskola gymnasieelever

Sommar- och lovskolorna är under utredning. Under förutsättning att nedanstående organisation antas gäller följande:


blomma

Sommargymnasium 2018

Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för gymnasieelever studerandes i Uppsala kommun. Rätt att söka har:
- elever som läser vid kommunal gymnasieskola 
- elever som läser vid fristående gymnasieskola 
Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid gymnasieskola i annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns sommargymnasium. 

Allmänt om sommargymnasiet
Sommargymnasiet är en intensivkurs som syftar till att hjälpa dig att nå ett godkänt betyg. Gruppstorleken är vanligtvis mindre än i den ordinarie gymnasieskolan (7-17 elever). Vi träffas under fyra veckor på sommarlovet. Vi räknar med att du har en del förkunskaper i ämnet då du läst kursen tidigare. (För dig som byter program/skola gäller detta förstås inte.) 

När ges sommargymnasiet? 
Undervisning ges på Fyrisskolan varje vardag med start torsdagen den 14/6 och avslutningsprov torsdagen den 12/7. Ingen undervisning ges på midsommarafton den 22/6.

Närvaro

Det går inte att läsa delar av sommargymnasiet. Närvaro krävs under alla fyra veckor för att få delta. Sommargymnasiet består av 20 lektioner á 80 minuter. Undervisningen bedrivs på förmiddagar mellan 9.00 – 10.20 respektive 10.40 – 12.00. (Fysik 1 mellan 8.10 - 10.20 alternativt 10.40 - 12.50.) Betyg meddelas din skola i mitten av augusti. Tänk på att kursprov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då.

Vem får söka sommargymnasiet? 
Berättigade att söka är:

• elever som har F i betyg (eller streck)
• elever som saknar en kurs pga av programbyte, skolbyte eller dylikt (i mån av plats)

Du kan inte söka till sommargymnasiet för
• att läsa kursen som stöd
• att höja ett betyg som är E eller högre
• att läsa en utökad studiekurs

Kan elever som gått ut åk 3 söka till sommargymnasiet?
Du kan som elev i åk 3 läsa vid sommargymnasiet under förutsättning att du beviljas förlängd studiegång under sommaren av din rektor. Om du har fått en gymnasieexamen så kan du inte läsa på sommargymnasiet.

Vilka kurser ges?
Sommarskolan räknar med att arrangera följande kurser så långt tilldelade medel räcker och under förutsättning att tillräckligt antal elever söker.

Biologi 1*

Engelska 5, 6

Fysik 1*

Företagsekonomi 1

Geografi 1 startar ej

Historia 1a1, 1a2, 1b, 

Historia 2a startar ej

Kemi 1*

Kemi 2 startar ej

Matematik 1a, 1b, 1c

Matematik 2a,2b, 2c

Matematik 3b,3c

Naturkunskap 1a1*, 1a2*, 1b*

Psykologi 1

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

Samhällskunskap 2 startar ej

Spanska steg 1, 3 startar ej

 

Svenska 1, 2, 3

Svenska s andra språk 1

Svenska s andra språk 2, 3 startar ej

 

*  Kursen innehåller obligatoriska laborationer utöver lektionstiden. Tid och plats för dessa meddelas vid kursstart

Kurser med för få sökande startar ej

Litteratur

Du skall från din egen gymnasieskola låna lärobok för sommargymnasiet. Öppna pdf-filen  för att se vilken bok som gäller för den kurs du valt att läsa (kommer senare). Om du inte har rätt bok så kan du mot deposition låna en bok av oss på Fyrisskolan. Ta med 300 kr/per bok som du behöver låna.

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut anmälningsblankett (kommer senare). Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr per kurs. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursen med högst 20%-s frånvaro. Sista anmälningsdag är torsdagen den 24/5.

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med fredagen den 1 juni. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats.

Hur får du ditt nya betyg?

Sommargymnasiet är en resursenhet för andra skolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen. 

För elever som läser vid en fristående skola så skickar vi ett betygsunderlag som skolan sedan använder för att för att registrera betyget i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din fristående gymnasieskola.

Elever i åk 3 som har begärt förlängd studiegång för att läsa på sommargymnasiet kan inte söka till Universitet och Högskola till hösten.

Kan jag överklaga mitt betyg?

Du kan inte överklaga betyg. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din ordinarie skola för råd.

Praktiskt om sommargymnasiet
Lägg märke till att sommarskolan inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommarskolan inte berättigar till studiebidrag.

Sommarsgymnasiets expedition nås genom mail sommargymnasiet@fyrisskolan.uppsala.se

Lena Johansson (Skoladministratör sommarskolan)
Kansli 018 7279710
Måns Wikstad (Samordnare sommarskolan)
mans.wikstad@skola.uppsala.se

 

 

9 oktober 2017