Sommarskola åk-9 elever

Sommarskola för grundskoleelever 2017

sommarlandskap

Antagningen till sommargymnasiet Schema
Antagningen för er som har sökt till sommarskolan i tid är nu klar. Klicka på schema för att se schema. Din hemskola meddelar vilken undervisningsgrupp du är placerad i. Om du inte når din skola så kom till uppropet kl 8.35 den 12/6 i Fyrisskolans aula. Undervisningen börjar samma dag, efter uppropet dvs. måndagen den 12/6. 

Allmänt om sommarskolan
Uppsala kommun anordnar sommarskola för elever som går i åk 9 i kommunal skola respektive friskola i Uppsala kommun. (Du som går på gymnasiet eller på SFI kan söka men du måste få din ansökan godkänd av sommarskolan. Markera tydligt på blanketten om du är inskriven på gymnasiet eller SFI.)

Allmänt om sommarskolan för grundskoleelever
Sommarskolan är en intensivkurs som syftar till att hjälpa Dig att nå behörighet för gymnasieskolan. Du kan läsa en, maximalt två kurser på sommarskolan. Behörig att söka är de elever som genom att läsa en eller två kurser på sommarskolan kan bli behörig för gymnasiestudier. Du kan inte läsa hos oss om du behöver läsa fler kurser än så för att uppnå behörighet.

Reservantagning till gymnasieskola
Om du blir behörig till gymnasiet genom dina studier på sommarskolan blir Du antagen om det finns ledig plats på det alternativ du sökt.

För dig som söker yrkesprogram
För att vara behörig att söka till yrkesprogram så måste du vara godkänd i minst åtta ämnen. Tre av dessa godkända ämnen skall vara Engelska, Matematik och Svenska eller Svenska som andraspråk.  Om du genom att läsa ett eller två ämnen på sommarskolan kan uppnå behörighet för ditt sökta yrkesprogram så är du berättigad att söka till sommarskolan.

För dig som söker högskoleförberedande program
För att vara behörig att söka till högskoleförberedande program så måste du vara godkänd i minst tolv ämnen. Tre av dessa godkända ämnen skall vara Engelska, Matematik och Svenska eller Svenska som andraspråk.

Lägg märke till att om du söker till det Naturvetenskapliga och Tekniska programmet så måste du vara godkänd i de tre NO-ämnena (dvs. Biologi, Fysik och Kemi). För Samhällsvetenskaps-, Ekonomi- och Humanistiska programmet så måste du vara godkänd i de fyra SO-ämnena (dvs. Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap).

Vem får söka?
Om du genom att läsa ett eller två ämnen på sommarskolan kan uppnå behörighet för ditt sökta högskoleförberedande program så är du berättigad att söka till sommarskolan. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Hur är undervisningen?
Gruppstorleken på sommarskolan är mindre än vanligt (7-17 elever). Vi träffas under tre veckor på sommarlovet. Sommarskolan består av 14 lektionstillfällen. Närvaro är obligatorisk. Betyg meddelas din skola och gymnasieintaget. 

Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på sommarskolan?
Lägg märke till att sommarskolan inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommarskolan inte berättigar till studiebidrag.

Vilka böcker ska jag använda?
Fyrisskolan kommer att låna ut de böcker du behöver under sommarskolan. 

När ges sommarskolan?
Undervisning ges varje vardag på förmiddagarna från och med måndagen den 12/6. Till och med fredagen den 30/6. Ingen undervisning på midsommarafton (23/6). Obs! Det går inte att läsa delar av sommarskolan. Närvaro under alla fjorton lektionstillfällen krävs för att få delta. Undervisningspassen är antingen mellan 8.50 - 10.40 eller 11.00 – ca 12.50 (inkl 10 minuters rast). Om du absolut inte kan närvara den ena av tiderna ange detta i ansökan.

Vilka kurser ges?

Kurser startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker. År 2017 planeras följande kurser:

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Kemi

Matematik

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska s andra språk

 

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut anmälningsblankett nedan. Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr per kurs. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursen med högst 20%-s frånvaro. Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 maj kl 15.00. 

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med torsdagen den 1 juni. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats.

Omdömesblankett
Nedan på hemsidan finns det en omdömesblankett. Denna ska fyllas i av din ämneslärare för att kunna individualisera undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att särskilda behov anges i blanketten, t ex dyslexi. Skolan kan skicka blanketten via fax eller e-post.

Alla som är behöriga och har anmält sig i tid får plats
I princip blir alla som sökt i tid och som är behöriga att söka antagna till sommarskolan. Din ordinarie skola meddelar dig att du blivit antagen. Om du inte har fått antagningsbesked men har lämnat in din ansökan i tid så kom till uppropet så reder vi ut det. Uppropet sker den första undervisningsdagen dvs. måndagen den 12 juni kl 8.30 i Fyrisskolan aula. Om du inte har fått kallelse men har sökt så kom till uppropet.

Hur får du ditt nya betyg?
Din ordinarie skola får betygsresultatet av oss. De för sedan in ditt nya betyg i skolans betygskatalog. Om du vill ha ditt betyg utskrivet så begär du det av din tidigare grundskola. Vi för också över ditt nya betyg till gymnasieantagningen samma dag som sommarskolan för åk 9 slutar.

Antagning till gymnasiet
Du som blivit behörig på sommarskolan deltar i reservantagningen. Du kommer då att tas in på sökt utbildning om ledig plats finns. 

Till sist
Du kan inte överklaga betyg på sommarskolan. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommarskolans ram hjälpa dig. Vi har studie- och yrkesvägledare på plats sista dagarna av sommarskolan som du då kan fråga om råd.

För mer information, kontakta sommarskolans expedition via e-post sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se

Anmälning

Omdöme

Kansli 018 7279710
Lena Johansson 070 2162137
Sara Dadnahal   070 2164127
Måns Wikstad (Samordnare sommarskolan) nås per mail enligt ovan

 

7 juni 2017