Lärare

Sorterat efter förnamn.

Anna Karin Widman

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C312
Signatur: AWI

Anna Pahnke (tjänstledig)

Lärare i religion och samhällskunskap
Arbetsrum: C230
Signatur: APE

Annelie Engholm

Lärare matematik och franska
Arbetsrum: C432
Signatur: AEN

Annika Hermansson

Lärare hantverksämnen
Arbetsrum: F323
Signatur: AHE

Anton Steensland

Lärarassistent SA-programmet
Arbetsrum: C419
Signatur: AST

Bengt Söderström

Lärare VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B216
Signatur: BSÖ

Birgitta Emerius

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C427
Signatur: BEM

Brittmarie Gärdenfors

Lärare i biologi, naturkunskap och geografi
Arbetsrum: C419
Signatur: BHG

Colleen Falk

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: CTR

Erik Nylén

Lärare i samhällskunskap och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: ENY

Erik Uselius

Ämneslärare i geografi, historia, religion
Arbetsrum: C228
Signatur: EUS

Eva-Lill Åkerlind

Lärare hantverksämnen
Arbetsrum: F323
Signatur: EÅK

Gudrun Wilhelmi

Lärare i svenska och spanska
Arbetsrum: C427
Signatur: GWI

Gun Andrén

Lärare idrott
Arbetsrum: Idrotten
Signatur: GAN

Gunnel Jansson

Lärare franska/idrott- och hälsa
Arbetsrum: Idrotten
Signatur: GJA

Gustav Harrysson

Lärare i religion och samhällskunskap
Arbetsrum: C230
Signatur: GHA

Henrik Hallbert

Lärare samhällskunskap, geografi, IT-ämnen
Arbetsrum: C230
Signatur: HHA

Henrik Karlsson

Lärare engelska/svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: HEK

Håkan Olsson

Lärare datakunskap, fysik, matematik, multimedia
Arbetsrum: B215
Signatur: HOL

Ing-Marie Johansson

Lärare svenska/SO-ämnen
Arbetsrum: C427
Signatur: IMJ

Ingrid Lundborg

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Arbetsrum: C312
Signatur: ILU

Jamshid Sanei

Lärare i övr allm ämnen (Gy)
Arbetsrum: C228
Signatur: JSA

Jan-Eric Renström

Förstelärare
Lärare matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Johan Sedin (tjänstledig)

Lärare i entreprenörskap, biologi och naturkunskap
Arbetsrum: C419
Signatur: JSE

Johanna Bergehed

Lärare engelska/svenska
Arbetsrum: C427
Signatur: JOB

Jonas Egehult

Rum: B219
Signatur: JEG

Jordan Fsahaye Eriksson

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: JFE

Kajsa Wallin

Lärare
Fyris E och gymnasieskolan
Arbetsrum: E226

Kerstin Ekholm

Lärare i engelska, psykologi och filosofi
Arbetsrum: C228
Signatur: KEM

Kickan Porse Nordfors

Lärare i samhällskunskap och historia
Arbetsrum: C230
Signatur: KPN

Kimmo Martin

Yrkeslärare Svets och VVS
Arbetsrum: B219
Signatur: KMA

Klas Lundberg

Yrkeslärare i svets och VVS
Arbetsrum: B215
Signatur: KLU

Lars Sundén

Lärare biologi, kemi, naturkunskap
Arbetsrum: C419
Signatur: LSU

Lena Schmitterlöw

Lärare teknik och matematik
Arbetsrum: B217
Signatur: LSC

Leonard Csenki (tjänstledig)

Lärare i teknik och matematik
Arbetsrum: B217
Signatur: LCS

Liselotte Strömberg

Legitimerad lärare i matematik/fysik/teknik
Arbetsrum: C314
Signatur: LSG

Lotta Gidhagen

Lärare matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: LGN

Malin Hjertson

Lektor i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Mari Bacchus

Förstelärare
Lärare svenska/språk

Arbetsrum: C427
Signatur: MBA

Maria Brundin

Yrkeslärare
Arbetsrum: B216

Maria Gräns

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C312
Signatur: MGR

Marita Krisin

Lärare matematik/NO-ämnen
Arbetsrum: C314
Signatur: MKR

Mikael Andersson

Lärare i teknik
Arbetsrum: B215
Signatur:

Mikael Dahlén

Lärare biologi/naturkunskap
Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Mona-Lisa Henriksson (tjänstledig)

Lärare ekonomiska ämnen
Arbetsrum: A307
Signatur: MHE

Måns Wikstad

Förstelärare
Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

Arbetsrum: C228
Signatur: MWI

Peder Andersson

Lärare idrott
Arbetsrum: Idrotten
Signatur: PAN

Sara Gröndahl

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C427
Signatur: SGÖ

Sara Strindlund

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: A308
Signatur: SST

Sven Ljungfelt

Lektor i fysik
Lärare i matematik
Arbetsrum: C327
Signatur: SLJ

Tomas Berglund

Lärare fysik och matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Tomas Foucard

Lärare matematik/kemi
Arbetsrum C419
Signatur: TFO

Urban Folkebrant

Lektor religionskunskap
Arbetsrum: C228
Signatur: UFO

Åsa Thulin Carlbaum

Förstelärare
Lärare ekonomiska ämnen

Arbetsrum: A308
Signatur: ÅTC

13 augusti 2015