Lärare

Sorterat efter förnamn.

Anna Toutin

Lärare svenska/språk gymnasiet

Annelie Engholm

Lärare matematik och franska
Arbetsrum: C432
Signatur: AEN

Anton Steensland

Lärarassistent SA-programmet
Arbetsrum: C419
Signatur: AST

Bengt Söderström

Lärare VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B216
Signatur: BSÖ

Brittmarie Gärdenfors

Lärare i biologi, naturkunskap och geografi
Arbetsrum: C419
Signatur: BHG

Cecilia Wernhoff Zaluha

Lärare matematik/NO-ämnen 

Christine Azar

Lärare i svenska/språk

Colleen Falk

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: CTR

Egmont Mika

Lärare svenska/språk gymnasiet

Erik Nylén

Lärare i samhällskunskap och svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: ENY

Gudrun Larsson Wilhelmi

Lärare svenska/språk gymnasiet

Gunnel Jansson

Lärare franska/idrott- och hälsa
Arbetsrum: Idrotten
Signatur: GJA

Göran Brolund

Lärare svenska/SO-ämnen gymnasiet

Henrik Hallbert

Lärare samhällskunskap, geografi, IT-ämnen
Arbetsrum: C230
Signatur: HHA

Henrik Karlsson

Lärare engelska/svenska
Arbetsrum: C432
Signatur: HEK

Håkan Olsson

Lärare datakunskap, fysik, matematik, multimedia
Arbetsrum: B215
Signatur: HOL

Ing-Marie Johansson

Lärare svenska/SO-ämnen
Arbetsrum: C427
Signatur: IMJ

Ingrid Lundborg

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Arbetsrum: C312
Signatur: ILU

Jamshid Sanei

Lärare i Data, Matematik, Teknik & Robotprogrammering
Arbetsrum: C228
Signatur: JSA

Jan Lundberg

Lärare tekniska ämnen

Jan-Eric Renström

Förstelärare
Lärare matematik, biologi och naturkunskap

Arbetsrum: C428
Signatur: JRE

Johanna Bergehed

Lärare engelska/svenska
Arbetsrum: C427
Signatur: JOB

Jonas Egehult

Rum: B219
Signatur: JEG

Jordan Fsahaye Eriksson

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C432
Signatur: JFE

Katarina Wiklund

Lärare ekonomiska ämnen, gymnasiet

Kerstin Ekholm

Lärare i engelska, psykologi och filosofi
Arbetsrum: C228
Signatur: KEM

Kickan Porse Nordfors

Lärare i samhällskunskap och historia
Arbetsrum: C230
Signatur: KPN

Kimmo Martin

Yrkeslärare Svets och VVS
Arbetsrum: B219
Signatur: KMA

Klas Lundberg

Yrkeslärare i svets och VVS
Arbetsrum: B215
Signatur: KLU

Kristina Rudbjer

Lärare religion/svenska
Arbetsrum: 
Signatur: KRU

Lars Löfgren

Lärare verkstads/indutekn ämnen

Lena Schmitterlöw

Lärare teknik och matematik
Arbetsrum: B217
Signatur: LSC

Leonard Csenki

Lärare i teknik och matematik
Arbetsrum: B217
Signatur: LCS

Lisa Rydenfors

Lärare matematik/NO-ämnen gymnasiet

Liselotte Strömberg (tjänstledig)

Legitimerad lärare i matematik/fysik/teknik
Arbetsrum: C314
Signatur: LSG

Lotta Gidhagen (tjänstledig)

Lärare matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: LGN

Maja Stjärndotter

Lärare svenska/språk gymnasiet

Malin Hjertson

Lektor i biologi, lärare i matematik
Arbetsrum: C419
Signatur: MHJ

Mari Bacchus

Förstelärare
Lärare svenska/språk

Arbetsrum: C427
Signatur: MBA

Maria Brundin

Yrkeslärare
Arbetsrum: B216

Maria Gräns

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C312
Signatur: MGR

Maria Söderbäck

Lärare matematik/NO-ämnen gymnasiet
Arbetsrum: C419

Marita Krisin

Lärare matematik/NO-ämnen
Arbetsrum: C314
Signatur: MKR

Mikael Andersson

Lärare i teknik
Arbetsrum: B215
Signatur:

Mikael Dahlén

Lärare biologi/naturkunskap
Arbetsrum: C428
Signatur: MDA

Mona-Lisa Henriksson (tjänstledig)

Lärare ekonomiska ämnen
Arbetsrum: A307
Signatur: MHE

Måns Wikstad

Förstelärare
Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

Arbetsrum: C228
Signatur: MWI

Sara Gröndahl

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: C427
Signatur: SGÖ

Sara Strindlund

Lärare svenska/språk
Arbetsrum: A308
Signatur: SST

Sven Ljungfelt

Lektor i fysik
Lärare i matematik
Arbetsrum: C327
Signatur: SLJ

Tomas Berglund

Lärare fysik och matematik
Arbetsrum: C315
Signatur: TBD

Tomas Foucard

Lärare matematik/kemi
Arbetsrum C419
Signatur: TFO

Urban Folkebrant

Lektor religionskunskap
Arbetsrum: C228
Signatur: UFO

25 september 2017