Elevhälsa

Anna Söderholm Weidung

Skolsköterska för SA-, VF- och Te-programmet

Christina Granlund Widgren

Speciallärare NA, TE, SA och SPRINT
Arbetsrum: C229

Elin Carlmark

Socionom/Kurator

Eva Svedhage

Specialpedagog VF, HV och EK
Arbetsrum: C230

Klara Nilsson

Kurator för samtliga program
Arbetsrum: C127

Siv Lager Karlsson

Skolsköterska för Sprint (IM), Na- och HV-programmet

19 december 2016